Grafické práce - projekty, ktoré sme zrealizovali ...

eLekárnik.sk
[Prešov, SK]

  • - pripravovaný projekt
  • - vytvorenie maskota
eLekárnik.sk - logo
Limes Romanus
[Prešov, SK]

  • - pripravovaný projekt
  • - spoločenská a online hra
  • - vytvorenie maskota
  • - kompletné grafické spracovanie
Limes Romanus - logo