Firemná identita - projekty, ktoré sme zrealizovali ...

LAUDACO, s.r.o.
[Prešov, SK]

 • - vytvorenie loga spoločnosti
 • - kompletná firemná identita
 • - design manuál
Laudaco - logo
GASTROHAUS, s.r.o.
[Prešov, SK]

 • - vytvorenie loga spoločnosti
 • - kompletná firemná identita
 • - design manuál
GastroHaus - logo
MarkAndThink.sk
[Prešov, SK]

 • - vytvorenie loga spoločnosti
 • - kompletná firemná identita
 • - design manuál
MarkAndThink - logo
REALFIPOS, s.r.o.
[Prešov, SK]

 • - vytvorenie loga spoločnosti
 • - kompletná firemná identita
Real Fipos - logo
AKTUÁL PLUS - regionálne noviny
[Prešov, SK]

 • - vytvorenie loga spoločnosti
 • - kompletná firemná identita
 • - design manuál
Aktual plus - logo